Ga naar de inhoud

Berichten

Stichting Oud-Duivendrecht

Stichting Oud-Duivendrecht

Doelstelling van SOD is het behoud en vergroten van de kennis van het cultureel-historisch erfgoed van Duivendrecht, inclusief het landelijk aanzien en monumentaal erfgoed. Dit wordt bereikt door bewustwording bij inwoners te vergroten, relevante instanties te bewegen tot actie voor behoud en restauratie, en daarmee de leefbaarheid te behouden en de binding van inwoners met ...

Oud-Duivendrechtse Saecken in het middelpunt

Oud-Duivendrechtse Saecken in het middelpunt

Regelmatig plaatsen we een verhaal, foto of gebeurtenis van deze website in het middelpunt. Deze keer het eerste nummer van Oud-Duivendrechtse Saecken, nummer 1, jaargang 1 uit september 20023: 22 September 2003 Allerbeste Duivendrechters! Zo noem ik u telkens in gedachten. Dat komt, omdat we altijd een beroep op u kunnen doen om mee te helpen te behouden wat ...

Gemeente Ouder-Amstel koopt 100 plaatjesboeken

Gemeente Ouder-Amstel koopt 100 plaatjesboeken

De gemeente Ouder-Amstel heeft op voorstel van de Stichting Oud-Duivendrecht 100 boeken gekocht met daarin de plakplaatjes van historisch Duivendrecht. Deze zullen gebruikt worden als welkomstcadeau aan nieuwkomers in de gemeente, die de inburgeringscursus hebben afgerond. Daarbij zijn we veel dank verschuldigd aan de plaatjesplakkers die wekenlang de 100(!) boeken gevuld hebben met 175 plaatjes: Hans en ...

SOD heeft een nieuwe website

SOD heeft een nieuwe website

De Stichting Oud-Duivendrecht (SOD) heeft een nieuwe website https://stichting-oud-duivendrecht.nl/. Daarom wordt binnenkort de bestaande website duivendrechtdestijds.nl gearchiveerd en gesloten. Het uiterlijk van de website is gemoderniseerd. Alle informatie van de oude website is gemigreerd naar de nieuwe site, zodat geen foto’s verhalen of verslagen verloren zijn gegaan. Nieuwe berichten en informatie zijn op de voorpagina te ...

Open Monumenten Dagen: 14 en 15 september 2024

Open Monumenten Dagen: 14 en 15 september 2024

Reserveer deze dagen voor een bezoek aan een monument, bij voorkeur natuurlijk in Duivendrecht of Ouderkerk aan de Amstel. Vrijwilligers zijn nu bezig om een aantrekkelijke invulling te geven aan het thema van dit jaar: Onderweg, erfgoed van routes, netwerken en verbindingen. Het programma wordt later bekend gemaakt. Van de website van Open Monumentendag: “ Mensen en samenlevingen ...

Toekomst station Duivendrecht

Toekomst station Duivendrecht

18 April 2024 is in het Dorpshuis een informatieavond georganiseerd door de samenwerkende organisaties van de Gemeente Ouder-Amstel, de vervoersregio Amsterdam en projectbureau Movaris. Onderwerp van deze avond zijn de plannen om een fiets- en voetgangerstunnel te realiseren naast het treinstation van Duivendrecht, als extra verbinding tussen De Nieuwe Kern en het dorp Duivendrecht. Fietsers zouden ...

SOD heeft de status van Culturele ANBI

SOD heeft de status van Culturele ANBI

Vanaf 1 januari 2024 heeft de Stichting Oud-Duivendrecht de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals: Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling ...

SOD onderwijst leerlingen van De Grote Beer.

SOD onderwijst leerlingen van De Grote Beer.

Op donderdag 25 april zag de dag er voor veel leerlingen van basisschool De Grote Beer wat anders uit dan anders: in de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 kregen zij aan de hand van een PowerPoint-presentatie een lesje over het oude en huidige Duivendrecht, gevolgd door een speurtocht, waarbij zij hun ogen goed ...

Stolpersteine - Struikelstenen

Stolpersteine – Struikelstenen

Stolpersteine, of Struikelstenen, zijn kleine messing steentjes die dienen als herdenkingsmonumenten voor slachtoffers van het nationaal-socialisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze worden geplaatst in de stoep voor de laatste (vrij gekozen) woning van de slachtoffers. Deze steentjes dragen de namen van de slachtoffers, evenals gegevens zoals hun geboorte- en overlijdensdatum, en soms informatie over hun ...

Berichten 2024

Berichten 2024

Ruilbeurs groot succes en aandacht in lokale media Zaterdag 2 maart 2024 was de officiële (en laatste) ruilbeurs om je stickerboek Historisch Duivendrecht compleet te krijgen. Lokale radiozender JammFM besteedde hier aandacht aan. Klik hier voor de pdf van het artikel op hun website en hier voor de directe link naar dat artikel op hun websites met daarin ...

Wiebe Maliepaard: ‘Het weidegebied in foto’s’

Wiebe Maliepaard: ‘Het weidegebied in foto’s’

De Stichting Oud Duivendrecht heeft Wiebe Maliepaard de opdracht gegeven om foto’s te maken van het Weidegebied in Duivendrecht. Dit initiatief is genomen om de bijzondere natuurwaarde van dit gebied te laten zien via de vogels die er voorkomen. Een selectie van deze foto’s is te zien geweest in het najaar van 2023 als een tentoonstelling ...