Ga naar de inhoud

SOD heeft een nieuwe website

De Stichting Oud-Duivendrecht (SOD) heeft een nieuwe website https://stichting-oud-duivendrecht.nl/. Daarom wordt binnenkort de bestaande website duivendrechtdestijds.nl gearchiveerd en gesloten.

Het uiterlijk van de website is gemoderniseerd. Alle informatie van de oude website is gemigreerd naar de nieuwe site, zodat geen foto’s verhalen of verslagen verloren zijn gegaan. Nieuwe berichten en informatie zijn op de voorpagina te zien, vaak vergezeld door een foto of afbeelding.

Door een andere opzet is de inhoud makkelijker te beheren en up-to-date te houden. Nieuwe persoonlijke verhalen, opmerkingen en foto’s zijn ook nu weer van harte welkom en dragen bij aan het delen van de geschiedenis van Duivendrecht.

Wij zijn heel veel dank verschuldigd aan de beheerders van duivendrechtdestijds.nl,  en dan met name Ans Quirijnen en Frans Visser. Zij hebben gezorgd voor de digitale route naar naamsbekendheid van de SOD en voor de ontsluiting van het prachtige archief.

Alle activiteiten van Stichting Oud-Duivendrecht worden gedaan door vrijwilligers. De stichting is geheel afhankelijk van donaties. Deze donaties maken het mogelijk om de stichting te beheren, de website draaiende te houden, etc. Een direct resultaat daarvan zijn de aangepaste statuten en de daaruit vloeiende status van Culturele ANBI.

Daarom, blij met de Stichting Oud-Duivendrecht? Overweeg een donatie!
Bankrekeningnummer NL77 RBRB 8837 3934 58
ten name van Stichting Oud Duivendrecht.

Nog leuk om te weten:

Als u meer dan € 134 doneert, mag u een grote foto uitzoeken uit de tentoonstelling van Wiebe Maliepaard. Als u meer dan € 84 doneert, mag u een kleine foto uitzoeken. Slechts 1 foto per donatie, maar u mag natuurlijk vaker doneren!

De afmetingen van een grote foto zijn 80 x 60 cm. Beschikbaar zijn nog:

 • Aalscholver
 • Krakeend (zwemmend)
 • Kuifeend (man en vrouw)
 • Meerkoet (zwemmend met nestmateriaal)
 • Scholekster (2 staand)
 • Wilde eend (zwemmend met jongen)

De afmetingen van een kleine foto zijn 60 x 40 cm. Beschikbaar zijn nog:

 • Grote zilverreiger (vliegend)
 • Kauw (jong voerend)
 • Kokmeeuw (3 vliegend)
 • Krakeend (met gele wazige vlekken)
 • Kuifeend (rustend op water met één oog kijkend)
 • Lepelaar (in conflict met twee meerkoeten)
 • Lepelaar (staand in sloot)
 • Meerkoet (dreigend naar blauwe reiger)
 • Nijlgans (met vleugels wijd)
 • Ooievaars (met ekster in midden)
 • Visdief
 • Waterhoen (op hek)
 • Wintertaling (eend met mooie kleuren)

—–