Ga naar de inhoud

Stichting Oud-Duivendrecht

  • Info

Bestuur:
Voorzitter: Jopie Euwe (voorzitter@stichting-oud-duivendrecht.nl)
Secretaris: Joost Zeinstra (secretaris@stichting-oud-duivendrecht.nl)
Penningmeester: Arnout Kaaij (penningmeester@stichting-oud-duivendrecht.nl)

Informatie: info@stichting-oud-duivendrecht.nl

Blij met de Stichting Oud-Duivendrecht?
Overweeg een donatie! Uw bijdrage is welkom!

RSIN/Fiscaalnummer: 816355733
Bankrekeningnummer NL77 RBRB 8837 3934 58
ten name van Stichting Oud Duivendrecht.

Het beloningsbeleid van de Stichting Oud-Duivendrecht is vastgelegd in artikel 4.5 van de statuten: “De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten”

Statuten en Beleidsplan

Bestuur
SOD heeft de status van Culturele ANBI

SOD heeft de status van Culturele ANBI

Vanaf 1 januari 2024 heeft de Stichting Oud-Duivendrecht de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals: Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling ...

Beleidsnota 2024

De Stichting Oud-Duivendrecht (SOD) heeft als doelstellingen: De instandhouding van de culturele, historische en monumentale waarden van Duivendrecht, die worden bepaald door haar landelijk aanzien, monumentaal en cultureel erfgoed in al haar facetten. Onder inwoners van Duivendrecht de kennis en het bewustzijn van het cultureel-historisch erfgoed te vergroten. Het bewegen van daarvoor relevante instanties tot handelen en nemen ...