Ga naar de inhoud

SOD heeft de status van Culturele ANBI

Vanaf 1 januari 2024 heeft de Stichting Oud-Duivendrecht de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.