Ga naar de inhoud

Beleidsnota 2024

De Stichting Oud-Duivendrecht (SOD) heeft als doelstellingen:

 • De instandhouding van de culturele, historische en monumentale waarden van Duivendrecht, die worden bepaald door haar landelijk aanzien, monumentaal en cultureel erfgoed in al haar facetten.
 • Onder inwoners van Duivendrecht de kennis en het bewustzijn van het cultureel-historisch erfgoed te vergroten.
 • Het bewegen van daarvoor relevante instanties tot handelen en nemen van besluiten die bijdragen aan het behoud, herstel en de restauratie van het landelijk aanzien en het monumentaal en het cultureel erfgoed.
 • De leefbaarheid van Duivendrecht te behouden en de binding van de inwoners met het dorp te versterken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Voor 2024 zijn daarvoor de volgende punten van belang:

 1. Behoud plein Urbanus Kerk
  Het plein rondom de Urbanus Kerk is van groot belang voor de gemeenschap van
  Duivendrecht. De NS wil een lift plaatsen met daarbij nieuwe toegangspoorten en een
  nieuwe overkapping. De Stichting Oud-Duivendrecht zet zich in om de volgende
  doelstellingen te realiseren:
  • Verbetering van de toegankelijkheid en veiligheid op het plein door alternatieven
   onder de aandacht te brengen van de gemeente en de NS.
  • Bewustwording onder de bevolking van de waarde van het plein en het zicht op de
   Urbanus Kerk.
 2. Organisatie Open Monumentendagen september 2024
  De Open Monumentendagen vormen een belangrijk evenement waarbij het publiek kennis
  kan maken met het culturele erfgoed van Duivendrecht. De Stichting Oud-Duivendrecht zet
  zich in om de Open Monumentendagen in september 2024 op een succesvolle manier te
  organiseren en uit te voeren. Hierbij zal SOD het landelijke OMD thema ten uitvoer
  brengen.
 3. Aandacht voor bouwplannen
  • Project De Nieuwe Kern
   Tussen de Arena en station Duivendrecht worden nieuwe woningen en voorzieningen
   gebouwd. Zorg daarbij is dat de geplande hoogbouw het zicht op de horizon vanuit
   Duivendrecht kan aantasten. De Stichting Oud-Duivendrecht zal de plannen en
   presentaties rondom de plannen beoordelen, volgen en zal zo nodig inspreken bij de
   gemeente.
  • Project Entrada
   Dit project omvat de ontwikkeling van Entrada van kantoorfunctie naar woonfunctie
   met 800 woningen.
  • Project Rijksstraatweg 125
   Dit project realiseert aan de Rijksstraatweg 125 drie gebouwen met totaal 36
   woningen, waarvan 12 sociale huurappartementen, 11 appartementen en 13
   grondgebonden woningen voor een mix van doelgroepen.
 4. Behoud van het landelijk karakter van de omgeving langs de verbindingsweg tussen de
  Rijksstraatweg tegenover nummer 165 en de Stationsweg. Deze weg wordt nu alleen door
  stadsbussen van het openbaar vervoer gebruikt.
 5. Idem voor het behoud van groene karakter van de verbindingsweg tussen de
  Rijksstraatweg in Duivendrecht en de Dolingadreef in Amsterdam Zuid-Oost.
 6. Samenstellen boek Historisch Duivendrecht
  De Plus in Duivendrecht brengt in 2024 een stickerboek uit met als onderwerp de historie
  van Duivendrecht. De Stichting Oud-Duivendrecht zal dit boek vormgeven m.b.v. het
  archief van de stichting.
 7. Het betrekken van de scholen in de historie van het dorp
  De SOD gelooft dat het voor jonge kinderen waardevol is om zich bewust te zijn van hun
  omgeving, juist in de fase waarin zij voor het eerst zelfstandig gebruik gaan maken van de
  openbare ruimte. Daarom biedt de SOD nog te ontwikkelen lesmateriaal aan in de vorm
  van presentaties, quizzen, interviews en gesprekken, over het ontstaan en de
  geschiedenis van Duivendrecht.

De Stichting Oud-Duivendrecht is volledig afhankelijk van subsidies en giften voor de uitvoering van haar werkzaamheden.