Ga naar de inhoud

Oud-Duivendrechtse Saecken in het middelpunt

Regelmatig plaatsen we een verhaal, foto of gebeurtenis van deze website in het middelpunt.

Deze keer het eerste nummer van Oud-Duivendrechtse Saecken, nummer 1, jaargang 1 uit september 20023:

22 September 2003

Allerbeste Duivendrechters!

Zo noem ik u telkens in gedachten. Dat komt, omdat we altijd een beroep op u kunnen doen om mee te helpen te behouden wat er nog over is in ons mooie dorp. Dankzij uw steun, die tot in Den Haag niet onopgemerkt is gebleven, staan de nu landelijk bekende boerderijen er nog. Hartelijk dank daarvoor!

Maar blijf ons steunen, want we zijn er nog niet. Wat zou het niet gaaf zijn om het oude gedeelte tussen busbaan en station “ beschermd dorpsgezicht” te kunnen noemen? We hebben het dan over de Sint Urbanuskerk (ook wel: de Dom van Duivendrecht), de twee rijksmonumenten aan de Rijksstraatweg, de oude huisjes waar onder andere Jopie Euwe woont, daar tegenover het eetcafé Lotgenoten” en de boerderij “Mijn Genoegen” met de fraaie oprijlaan. Natuurlijk zeggen we dit telkens aan iedereen plus de journalisten van alle media, maar we willen de officiële status van beschermd dorpsgezicht: vanzelfsprekend!

Uw steun betekent, dat u belangstelling hebt voor de geschiedenis van deze oude buurtschap in de Duivendrechtse Polder. Dat weten we al jaren. Als er een expositie ingericht was in de bibliotheek alhier trok dat een overweldigende belangstelling om nog maar te zwijgen over de dia-avonden. De mensen konden nauwelijks zitten, maar de vertedering waarmee men de vertrouwde plekjes en hun bewoners becommentarieerde, overheerste. Tegelijkertijd was het verdriet over het verdwenen Duivendrecht groot.

Dankzij de medewerkers van de bibliotheek kon er altijd wat georganiseerd worden. We zijn hun daarvoor zeer erkentelijk. Het is zelfs zo, dat we nadenken gezamenlijk over een permanente geschiedenishoek met wisselende tentoonstellinkjes over het oude Duivendrecht en de bewoners.

Er is nog meer. In Duivendrecht zijn we al een aantal jaren bezig om met de oudere bewoners de geschiedenis in kaart te brengen. Verhalen, foto’s, oude documenten; alles is welkom. Het zijn heel gezellige avonden met als resultaat het boekje van Leendert Dros over Duivendrecht.

Er is nog zoveel materiaal, dat er vast en zeker nog meer publicaties komen. Dit is alvast één. Het ligt in de bedoeling een paar maal per jaar met een uitgave te komen, meestal een special. We vragen u alleen een kostendekkend bedragje, namelijk € 0,50. U kunt zich opgeven als abonnee. Op die manier weten we hoeveel exemplaren gemaakt moeten worden. Wederom hebben we de medewerkers van de bibliotheek bereid gevonden om te helpen. U kunt uw exemplaar daar afhalen. Over een andere manier van verspreiding wordt nog nagedacht. Uw suggesties, maar zeker uw kopij zijn van harte welkom!

Ans Quirijnen en ondergetekende (Jo Blom) zijn met groot enthousiasme hieraan begonnen mede om Van het historisch Duivendrecht blijvend te kunnen genieten. Riek PosGrimme, de dochter van meester Grimme, heeft al veel kopij ingeleverd. Met Kerst komt er een school-special. En…volgend jaar bestaat de Sint Urbanuskerk 125 jaar; reden genoeg voor een kerk-special. Aandacht dus blijven vragen voor het oude en waardevolle: Duivendrechters, let op uw Saeck!  Schrijf op wat u weet, noteer wat u hoort.

2003 Jaar van De Boerderij

Boerderijen behoren tot ms collectieve geheugen. Iedereen heeft wel een jeugdherinnering. een bijzondere plek of een bepaald gevoel bij het boerenland en de boerderij. Dit tastbare verleden is echter niet zo vanzelfsprekend aanwezig, Het platteland is in beweging. En hoe het Nederlandse landschap, met de boerderij als historisch icoon, er over tien jaar uit ziet, lat zich raden.

Het huis van de boer krijgt soms een andere functie. Omdat hij vertrekt uitbreidt of verhuist. Het landschap globaliseert De is vaak representatief voor de identiteit van een provincie. Aan de boerderij kan de kenner. zonder kaart of GPS, feilloos zien waar in Nederland hij zich bevindt. Dat kan nu, maar kan dat ook nog in de toekomst? Reduceren VINEX-locaties, schaalvergrotingen, zorgboerderijen en modieuze boerderettes de boerderij straks tot een plek in ons geheugen?

De toekomst van de historische boerderij en daarmee het Nederlandse platteland ligt niet alleen in de handen van bestuurders. planologen, beleidsmakers en eigenaren. Die uitdaging ligt er ook voor ons! Want het platteland is van ons allemaal Het bepaalt onze horizon. Daarom 2003 uitgeroepen tot Jaar van de Boerderij. De activiteiten in dit jaar worden dan ook ingegeven door ‘liefde’ en ‘bezorgdheid’. Liefde voor de schoonheid, de waarde en de betekenis van ons platteland. Bezorgdheid over het behoud ervan, het beheer en de toekomst.

In het van oorsprong agrarische Duivendrecht, waar tot voor kort nog een groot aantal boerderijen in bedrijf waren, zijn door de oprukkende verstedelijking bijna alle boerderijen verdwenen Naast de RK Sint Urbanuskerk aan de Rijksstraatweg liggen twee authentieke boerderijen

De Anthoniushoeve wordt nog steeds bewoond door Ferd van Schaick (84) Hij is geboren en getogen op de boerderij en werkt er vandaag de dag nog steeds. Tot zijn dood mag hij op de Anthoniushoeve blijven wonen.

Na de dood van boer Willem van der Vaart in januari 2001 staat de Sophia’s hoeve leeg.

De gemeente, eigenaar van de beide boerderijen en het omliggende land, is in onderhandeling met een aspirant-koper, die de hoeve in de oorspronkelijke staat gaat restaureren.

Er bestonden plannen om de twee boerderijen te slopen. Het allerlaatste stukje oud Duivendrecht zou daarmee verdwijnen. Veel “oude” en “nieuwe’ Duivendrechters waren bezorgd over de boeren, de hoeves en het dreigende verlies van de laatste herinneringen aan het agrarische verleden De Stichting Oud-Duivendrecht werd opgericht op 4 juni 1998. De Stichting stelt zich als doel het BEHOUD van het historisch en landelijk karakter van Duivendrecht De SOD wil verdere verstedelijking van het dorp tegengaan, Ringwegen en spoorwegen en kantoortorens. De maat is vol.

De eerste actie van de Stichting Oud-Duivendrecht was de bescherming van de boerderijen aan de Rijksstraatweg 226 en 228. De Stichting Historisch Boerderij Onderzoek uit Arnhem verrichte wetenschappelijk onderzoek naar de boerderijen en de interieurs. Daarbij kwamen interessante zaken aan het licht. Zo’n intensief onderzoek had nog niet eerder plaats gevonden.

De Stichting Oud-Duivendrecht heeft een aanvraag ingediend voor de Rijksmonumentenstatus voor de beide boerderijen, die tezamen in Nederland een uniek ensemble vormen. De monumentale waarde wordt volgens de kenners uit de monumentenwereld nog verhoogd door de ligging naast het nieuwe, ultra moderne NS-overstapstation.

Omdat de hoeves door de bewoners in de oorspronkelijke staat gelaten zijn, zijn veel waardevolle interieuronderdelen bewaard gebleven Het boerenland dat ooit reikte tot de Arena en de Makro is drastisch verkleind. Een klein stukje, maar o zo’n waardevol voorbeeld van oud boerenerf en weidegebied is gebleven. Een groot station is gebouwd. Metro’s en treinen razen om de paar minuten voorbij En toch staan de hoeves uit de 19-eeuw nog steeds fier overeind.

Op 20 augustus, in het Jaar van de Boerderij, hebben de laatste historische hoeves van Duivendrecht de Rijksmonumentenstatus gekregen. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking met de Anthonius- en de Sophia’shoeve.