Ga naar de inhoud

Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2024

  • Info

De omgevingsvisie voor Ouder-Amstel is een essentieel onderdeel van de nieuwe Omgevingswet en dient als strategische leidraad voor de inrichting van de gemeente. Dit document helpt bij het maken van keuzes over wat behouden moet worden en waar en hoe de gemeente kan groeien. De visie werd ontwikkeld met input van diverse betrokkenen, waaronder inwoners, organisaties en ondernemers. Ze is opgebouwd rond zeven thema’s: Ruimtelijk Ouder-Amstel, Natuurlijk Ouder-Amstel, Wonen in Ouder-Amstel, Bedrijvig en recreatief Ouder-Amstel, Duurzaam Ouder-Amstel, Verkeer en Vervoer in Ouder-Amstel, en Gezond en Veilig Ouder-Amstel. Elk thema heeft specifieke speerpunten en aandachtsgebieden, die samen een kompas vormen voor de toekomst van Ouder-Amstel.

Belangrijke aspecten van de visie zijn het behoud van het groene karakter van de gemeente, zoals de landelijke omgeving van De Ronde Hoep/Waver en de Amstelscheg, het beschermd dorpsgezicht van Ouderkerk aan de Amstel, en de historische Rijksstraatweg in Duivendrecht. Tegelijkertijd wordt ingezet op groei, met de bouw van 6000 nieuwe woningen in De Nieuwe Kern en nieuwe woon- en werkplekken in Werkstad OverAmstel en Entrada.

De visie streeft ernaar om voldoende woningaanbod te creëren, de leefbaarheid te verbeteren en tegelijkertijd het groene en culturele erfgoed te behouden. Voorbereidingen worden getroffen om de gemeente klimaatbestendig te maken tegen 2050. De omgevingsvisie vormt de basis voor toekomstige gesprekken en beslissingen over behoud en groei, waarbij het verbinden van beide sleutel is voor een duurzame ontwikkeling.

Het volledige document is te lezen op de website van de gemeente Ouder-Amstel en hier als download.