Ga naar de inhoud

Historie

HET DORP DUIVENDRECHT

Het dorp Duivendrecht is vermoedelijk in de 13de eeuw ontstaan tijdens de ontginning van het land. De Duivendrechterlaan (later: Rijksstraatweg) vormt de centrale as in een ontginningsterrein tussen de Venserwetering en een molenwetering in de Groot-Duivendrechtsche Polder. De Groot- Duivendrechtsche Polder is in de 17de eeuw uit verschillende ontginningen samengesteld.

In 1846 telde het dorp Duivendrecht ongeveer 500 inwoners, die in 76 huizen woonden. De kern van het dorp werd gevormd door de Rijksstraatweg, die deel uitmaakte van de belangrijke 1 7de-eeuwse verbindingsweg Amsterdam – Utrecht. Langs deze weg bevond zich een tweezijdige lintbebouwing, waarin voornamelijk boerderijen stonden.

Aan het zuideinde van het bebouwingslint is in 1877 een grote Rooms- Katholieke kerk opgericht. Tussen 1897 en 1938 lag er ten zuidoosten van het dorp Duivendrecht een halteplaats aan de spoorlijn Utrecht – Amsterdam WP. De halte bevond zich naast de kruising van de Zwarteweg/Diemerlaan en had voor het dorp Duivendrecht vrijwel geen betekenis.

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is er een aantal woningblokken aan het noordelijk deel van de Rijksstraatweg gebouwd, voornamelijk om de bevolkingsgroei van Amsterdam op te vangen. In Amsterdam was namelijk steeds minder bouwgrond beschikbaar. Daarmee verschoof het zwaartepunt van het dorp naar het noorden, bij de Duivendrechtsebrug.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het dorp aanvankelijk nog op bescheiden wijze uitgebreid. In 1964 besloot de Tweede Kamer de nieuwbouw van Amsterdam-Zuidoost aan de gemeenten Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel toe te wijzen. Voor de gemeente Ouder-Amstel had dit tot gevolg dat zij een deel van de kern van Duivendrecht moest slopen ten behoeve van de aanleg van 3000 woningen en enige verkeerswegen.

 Na de voltooiing van de Rijksweg A2 in 1950 werd de oude Rijksstraatweg een weg van slechts lokaal belang. De oude kern van het dorp Duivendrecht wordt momenteel ingesloten door de metrolijn (ca 1970), de nieuwe spoorlijnen (1989-1993), het verkeersknooppunt Duivendrecht met zijn vertakkingen (ca 1985) en de nieuwbouwwijken van Duivendrecht, Diemen-Zuid en de Bijlmermeer (sinds ca 1970).  

*****

 “Alleen de zon is beter” Historie van GOES KOLEN aan de Rijksstraatweg.

Huub Bon maakte voor de mensen die het historische hek niet gekend hebben een tekening van het toegangshek: Huub Bon Tekening     

Idaline Andriessen ontdekte een foto van de locatie: Hier stond het hek

De SOD zocht een en ander uit: De toegangspalen zijn blijven staan

Huub Bon doet verslag in woord en beeld: Het terrein in woord en beeld 

Kees Bieshaar vertelt: het hek van mijn vader 

Uit De Oud-Amsterdammer 14-10-2015: Goes kolen

Erik Wiersma over:   De Familie Goes 

 Archief familie IJzenbrandt: GOES in Duivendrecht en Amsterdam

Artikelen over Goes kolen geplaatst 13 en 18 februari 2016 

*****

Veel bewoners (65) zijn gekomen Veel bewoners (44) zijn gegaan maar DE BOLSTER blijft bestaan! ZILVEREN JUBILEUM Artikel van bewoner Jaap Blokdijk geplaatst zomer 2015

*****

Van lint tot “vierkant”

geplaatst op 12 september 2015

*****

Henk van den Beukel, destijds woonachtig in de Kloosterstraat schrijft:  In mijn boekenkast vond ik nog een boekje van mijn vader Arie van den Beukel uit de tijd dat hij in de gemeenteraad actie voerde om de Bijlmermeer als randgemeente met laagbouw te kunnen bebouwen in plaats van de stedelijke flatbebouwing in de Amsterdamse plannen. De verschillende randgemeenten trokken daarin samen op, maar trokken helaas uiteindelijk samen met de minister toch aan het kortste eind.

Het boekje is hier te lezen: www.olyphant.nl/Bijlmermeer

*****

Teunis en Kniertje, een Duivendrechtsche boer en boerin, houden in 1785 een samenspraak over de Exercitie der Amsterdamsche Schutteren die opgeschreven is in een boek dat te vinden is in de universiteitsbibliotheek van Leiden: Patriottische burgergezangen.

De patriotten waren aanhangers van een Nederlandse politieke stroming, die vanaf  1781 aan het heersende absolutisme van de stadhouders een halt wilde toeroepen en democratisering in de Nederlanden wilde stimuleren. De patriotten – vaak uit christelijke, maar ook uit seculiere verlichte kringen – waren beïnvloed door de ideeën van Jean Jacques Rousseau over de volkssoevereiniteit. Op kwetsbare plekken kwamen artilleriestellingen, zoals bij de Duivendrechtse brug waar de patriotten onder commando stonden van de latere generaal Daendels. De Pruisen werden in 1787 bij Diemen en Duivendrecht door de schutters tegengehouden.

*****

Eddie de Blieck is redacteur voor het Weekblad Ouder-Amstel. Dit weekblad is sinds 1 juli 2009 de opvolger van de Amstelgids. In oktober 1994 interviewde Eddie de toenmalige burgemeester van Ouder-Amstel C.de Groot. In de geschiedenis van Duivendrecht duikt telkens de discussie op over de samenvoeging van Duivendrecht en Diemen. In 1994 wil de burgemeester daar absoluut niets van weten: ” Duivendrecht, Ouderkerk, Waver en de Ronde Hoep vormen sinds 1815 een eenheid en daar hechten wij zéér aan”. Het hele artikel

  *****

Oud-Duivendrechter Henk van den Beukel heeft foto’s van kort na de bevrijding in 1945, die destijds opdoken op het Waterlooplein en waar hij via het secretariaat van de Stichting Oud-Duivendrecht aan kwam, zelf  op internet gezet: www.olyphant.nl/WOIIDuivendrecht . Zijn  moeder vertelde Henk altijd, dat hij in een heel strenge winter met ijzige vrieskou en de bloemen op de ramen op 15 januari 1942 ’s ochtends rond 04:30 op nummer 84 in de Kloosterstraat in Duivendrecht arriveerde. Het zijn unieke en aandoenlijke plaatjes waarop je van alles herkent en waarvan Henk zich als 3-jarige, op de arm van zijn vader Arie, bij de Duivendrechtse brug nog kan herinneren, dat die Canadese carriers vanuit Diemen met het nodige kabaal over de keien ratelden richting Berlage brug. Geplaatst op 13 december 2011

*****

FORT BIJLMER – A 111- post Duivendrecht.

Ooit vertelde Mientje Schipperijn ons, hoe haar grootvader, bovenmeester van de openbare school alhier, op zijn wandeling naar het gemeentehuis in Ouderkerk, ’s morgens het fort nog zag, dat ’s middags in het veen weggezakt was. Tante Mientje had een hoge leeftijd, toen zij die gebeurtenis memoreerde en aan de hand van wat u verderop leest, kunt u zelf ontdekken wanneer dat ongeveer geweest moet zijn.

Mevrouw Vermeulen – Vogelsang (Rinske) verschafte de Stichting Oud-Duivendrecht haar herinneringen aan de tijd op het fort

*****

STUDENTE MAAKT VOOR HET VAK HISTORISCHE GEOGRAFIE SCRIPTIE OVER DUIVENDRECHT.

Wies de Jong voltooide in januari 2010 een ‘Historisch Geografische landschapsanalyse’ van haar geboortedorp Duivendrecht, waar zij in de 20 jaar dat zij hier woonde verschillende recente ontwikkelingen meemaakte. Tijdens haar tweede studiejaar Planologie aan de Universiteit Utrecht kreeg de studente de onderzoeksopdracht  ”Beschrijf  de historische ontwikkeling van het cultuurlandschap in een deel van Nederland.” De websiteredactie biedt u met genoegen de hele scriptie aan en wenst Wies de Jong veel succes met haar verdere studie! Haar analyse: Dorp in ontwikkeling onder de rook van Amsterdam 

 *****

Kees Bieshaar (geboren 1948): Het gebied dat nu de Bijlmer heet 

 *****

In het Utrechts Nieuwsblad verschijnt 26 oktober 1964 een artikel over de Strijd om de Bijlmer sinds 1960 . De toekomst van Duivendrecht en de hele gemeente Ouder-Amstel was onzeker.

*****

Elnathan Ottow, VWO A6a 2008/2009 De Heemgaard Apeldoorn maakte een eindexamenwerkstuk:

Duivendrecht Van straat tot stadsdeel

*****

Fred Kelpin (1939): Begin juli 2011 was ik een paar uur in Duivendrecht. En ik had mijn fotocamera bij me. Van direct na mijn geboorte in Amsterdam, tot mijn 32ste heb ik in Duivendrecht gewoond. In de Plataanstraat.  Aan de hand van deze foto’s heb ik de jaren 1939 – 1951 van mijn leven gereconstrueerd. Microsoft Word – duivendrecht.docx (kelpin.nl) Aangevuld met oude foto’s uit het familiearchief en wat ik op het internet vond.

 *****

Jo Blom: 1811 – 9 octobre – 2011 

Une petite histoire:

1. Ouder-Amstel en Napoleon

 2. Namens Napoleon

3. Tussen Parijs en Amsterdam ligt de weg naar Duivendrecht

4. Napoleon exit 

 *****

Schepen dragen de naam Duivendrecht

*****

Ruim 75 jaar: Golf in de Duivendrechtse polder

*****Unieke foto’s uit 1961van hoog bezoek:Zie ginds komt de stoombootSinterklaas KapoentjeZachtjes gaan de paardenvoetjes

*****

Klik HIER om van alles te weten te komen over het Zwartelaantje

geplaatst 15 juni 2020