Ga naar de inhoud

Toekomst station Duivendrecht

18 April 2024 is in het Dorpshuis een informatieavond georganiseerd door de samenwerkende organisaties van de Gemeente Ouder-Amstel, de vervoersregio Amsterdam en projectbureau Movaris.

Onderwerp van deze avond zijn de plannen om een fiets- en voetgangerstunnel te realiseren naast het treinstation van Duivendrecht, als extra verbinding tussen De Nieuwe Kern en het dorp Duivendrecht. Fietsers zouden dan 1 tot 2 minuten sneller zijn dan wanneer ze gebruik maken van bestaande mogelijkheden.

Er zijn 3 alternatieven gepresenteerd die verder uitgewerkt gaan worden. Aanwezigen hebben hun zorgen, opmerkingen en bezwaren kenbaar kunnen maken. Deze zullen meegenomen worden bij de besluitvorming door de gemeente.

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de nieuwssite van dorpduivendrecht.nl.

De presentatie van die avond en het verslag zijn beschikbaar.

Opmerkingen en informatie (niet volledig) zoals die zijn opgevangen:

 • de totale lengte van de tunnel is 400 meter
 • gemeente is uiteindelijk opdrachtgever en beslisser en is dus verantwoordelijk voor de kosten
 • zorgen:
  • aantasting van het karakter van de rijksstraatweg en kerkplein
  • integratie met bestaande omgeving is nog niet meegenomen
  • sociale veiligheid
  • noodzaak is onduidelijk
   • aantal mensen dat gebruikt gaat maken is niet onderbouwd; waar gaan die mensen heen en met welk doel?
   • tijdwinst voor fietsers is geschat tussen de 1 en 2 minuten tov van aanpassing van bestaande infrastructuur
   • relatie tussen  DNK en station Bijlmer Arena is niet meegenomen: gaan de mensen van DNK zich niet richten op dit intercity station?